POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Wprowadzenie

Magenta Business Consulting Michał Serwa gwarantuje bezpieczeństwo danych, zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową https://www.magenta.consulting/ oraz wszystkie inne strony internetowe w tej domenie, których jesteśmy właścicielem (dalej „Witryna” lub „Witryny”).

W celu przejrzystości Polityki Prywatności i Cookies nazwę „Użytkownik” zastąpiliśmy określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”.

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików Cookies. 

Administrator danych osobowych

Administratorem strony i Twoich danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Michał Serwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magenta Business Consulting Michał Serwa, pod adresem: Wrocław, 54-609 ul. A. Knota 15 NIP: 8942709814 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies skontaktuj się z nami pod adresem email: serwa.michal@gmail.com lub numerem telefonu: +48 696 130 120.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, których przyczyną mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój naszej strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi.

Dane osobowe, które zbieramy

Gromadzimy informacje o Tobie z różnych źródeł, w różnym celu i na różnej podstawie prawnej:

 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na Twoją prośbę — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie) – przy czym RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień na naszych stronach internetowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. udzielenia rabatu lub informowania o naszych promocjach i ciekawych ofertach lub podmiotów przez nas polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 4. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 8. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już naszym klientem;
 9. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 13. zarządzania naszą stroną internetową i stronami na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 14. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 15. zamieszczenia przez Ciebie opinii o usługach świadczonych przez nas— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 16. w wewnętrznych celach administracyjnych związanych z zarządzaniem kontaktem z Tobą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 17. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 18. w celu dopasowania treści wyświetlanych na naszych stronach do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 19. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich, kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 20. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 21. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Magenta Business Consulting oraz obsługi fanpage na portalu Linkedin pod nazwą Magenta Business Consulting i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 22. w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook LeadsAds lub Facebook Custom Audience, You Tube oraz kierowania remarketingu  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową),
 23. w celu przechowywania komentarzy na Stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Dane pozyskiwane na potrzeby korzystania z usługi newslettera:

 1. adres e-mail,
 2. imię i nazwisko,

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z usługi newslettera.

W przypadku zawarcia transakcji przetwarzamy następujące dane:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres korespondencyjny,
 4. adres e-mail,
 5. nr telefonu,
 6. nazwa firmy,
 7. NIP.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z naszych towarów lub usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Dane możesz nam dostarczać również:

 1. Informacje pochodzące z korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych udostępnionych na stronie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
 2. Informacje pochodzące z  odpowiedzi w wypełnianych ankietach, jeżeli nie są udzielane anonimowo.
 3. Informacje, które udostępniasz w swoich postach lub gdy umieszczasz komentarze.

Informacje, które zbieramy automatycznie 

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Informacje zbierane automatycznie zawierają między innymi adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, konkretne działania podejmowane na stronie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania, a także wszelkie wyszukiwane frazy, które możesz wprowadzać na Witrynie oraz czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na stronie, rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego, rodzaj urządzenia, z którego korzystasz (komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego) i informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy je otwierasz i klikasz. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki. 

Udostępnianie Twoich danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową, dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę, innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych lub jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości, albo jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw lub ewentualnego przeniesienia własności przedsiębiorstwa. 

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

Twoje prawa

Masz prawo do:

 1. dostępu do treści Twoich danych,
 2. przenoszenia danych,
 3. poprawiania danych,
 4. sprostowania danych,
 5. usunięcia danych, jeśli nie ma podstaw do ich przetwarzania,
 6. ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami.

Przekazanie danych do państw trzecich 

Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) – do państw trzecich. Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych podwykonawców. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

Twoje dane będziemy przechowywać przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń,
 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi, 
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. (Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń)
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami,

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies, lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Osoby poniżej 18 roku życia

Nasze strony nie są przeznaczona dla dzieci, dlatego nie gromadzimy intencjonalnie żadnych danych osobowych niepełnoletnich osób. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z naszych witryn. 

Ciasteczka – cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z naszych witryn.

Do czego używamy ciasteczek?

 1. aby zapewnić Ci dostęp do naszych towarów i usług;
 2. aby doskonalić nasze towary i usługi oraz nasze witryny;
 3. aby zapewnić bezpieczeństwo na naszych witrynach;
 4. jeśli wyraziłeś na to dodatkową zgodę, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treści Witryn w szczególności poprzez remarketing.

Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż nasza strona).

Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości naszej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu możemy dostosowywać stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.

Stosujemy następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.

Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Możemy również kierować treści reklamowe do Użytkowników poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.

Możemy także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do użytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Zalecamy zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika.

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili można zrezygnować z plików  cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym.

Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics nie przetwarzamy jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

Wtyczki kierujące do social mediów NP. Facebook, LinkedIn, Instagram.

Po kliknięciu w ikonę danej wtyczki będziesz odesłany do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie masz możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia  naszego fanpage, znajdującego się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Od momentu kliknięcia przez Ciebie w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w Twoim urządzeniu po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. 

Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi Magenta Business Consulting na fanpage w Facebook/Instagram oraz  profilu na portalu społecznościowym LinkedIn.

Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads – w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych.

Nie gromadzimy żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu Twojej przeglądarki.

Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

Możemy osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo oraz nagrania dźwiękowe w portalu SoundCloud.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik.

Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz nasze witryny lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści z określonych portali.

You Tube

Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. You Tube może zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Użytkownika na You Tube, jeśli jest zalogowany.

Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka prywatności i regulamin tego portalu:  https://policies.google.com/privacy i https://www.youtube.com/t/terms

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Jako Użytkownik Serwisu możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na Stronę będziesz poproszony o wyrażenie zgody na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje.

Zmiany polityki prywatności i cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej polityki prywatności i cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników witryn.

Jeśli nadal korzystasz ze stron po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Data publikacji Polityki Prywatności: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­09/05/2021

Data ostatniej aktualizacji: ­­­­­­­­­­­­­­­­30/06/2021